lestom.sk
Nie ste prihlásený,
box46a_banner-2018_leto_900x378_sk.jpg
box49a_.
box47a_banner-2018_bsh_900x378_cz.jpg
box45a_box45a_f_predaj.jpg
box44a_f_servis.jpg
Produkty
Splátkový predaj

box41a_quatro_logo.png
Ponuka kurzov a školení  

Spoločnosť Lestom, s. r. o. má udelenú akreditáciu na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame nasledovné kurzy a školenia 

Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom. Obsluha získa teoretické znalosti a praktické zručnosti práce s motorovou pílou pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách. Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 64 hodín.

 

Kurz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosťi

Kurz je určený pre zamestnancov obecných úradov, povodia riek, produktovodov, stavebnej činnosti, tesárskych, umeleckých a stolárskych dielni. Úspešný absolvent kurzu získa preukaz odbornej kvalifikácie - pilčícky preukaz. Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín.

 

Kurz na obsluhu krovinorezov

Kurz je určený všetkým zdravotne spôsobilým záujemcov (mužom i ženám), ktorý si chcú doplniť svoje vzdelanie o odbornú kvalifikáciu v oblasti práce s krovinorezom a zvýšiť si tak svoje možnosti  uplatnenia na trhu práce.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín. 

Kurz pre obsluhu univerzálnych a lesných kolesových traktorov

Kurz je zameraný pre obsluhu univerzálych (UKT) a špeciálych lesných kolesových traktorov (LKT) používaných pri sústreďovaní dreva.  Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP...  Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín. 

Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov

Kurz je zameraný  pre obsluhu lesníckych vyťahovačov používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi na zaistenie BOZP, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s lesníckymi vyťahovačmi ... Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín. 

Kurz pre obsluhu vývozných súprav

Kurz je zameraný  pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty prevažne z lokality peň na odvozné miesto. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.  

Kurz lesníckych lanových zariadení

Viac informácií o kurze pre obsluhu stabilných  lanových dopravných zariadení v lesníctve.Prihláška tu.

 Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

 

Kurz pre obsluhu jedno a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

Viac informácií o kurze pre obsluhu s jedno a viacúčelových zariadení. Prihláška tu.

Minimálna doba trvanie kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

  

Opakované oboznamovanie

Opakované oboznamovanie v zmysle  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa  vykonáva minimálne raz za dva roky. Doba trvania školenia je v rozpätí 3 - 8 hod. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

 

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu v rozsahu najmenej 6, resp. 8 hod a obsahuje najmä zmeny v požiadavkach základného kurzu a aktuálnosť poznatkov súvisiacich s BOZP. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení. 

 

Termín a cena kuzu podľa dohody. 

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu t.j. zapožičanie:

- osobných ochranných pracovných prostriedkov - prilba, protiporezové návleky...,

- rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu,

- študijnej literatúry - príručka bezpečnej práce s motorovou pílou... . 

 

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.  

Zdroj: http://www.nip.sk/?id_af=375&ins=nip

Kontakt: tel.: 0948 551 422; e-mail: kurzy@lestom.sk

 
 
 
Dokumenty na stiahnutie

document prihlaska_mp.pdf Prihláška motorové píly
document prihlaska_ls.pdf Prihláška ostatné lesné stroje a zariadenia
Informácie »
Vyhľadávanie »

Produkty Články

Valid XHTML 1.0 Transitional
Návštevy »
Celkom 13734
Mesiac 24
Dnes 1
Online 1
Kontaktné údaje »
Ľuboš Toman - LESTOM
Novohradská 31
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: 047/4334340
Fax: 047/4334340
Email: lestomvk@lestom.sk
Web: www.lestom.sk

2014 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie

   

Registrácia

Prihlásenie